Voedsel en landbouw

Regionale voedselproductie en -consumptie verbindt de belangen van producenten en consumenten van voedsel. Hiernaast kunnen wij zelf betrokken zijn als investeerder, afnemer en als arbeider, en wordt de menselijke waardigheid hersteld.

We denken aan meer stadsboerderijen, buurtmoestuinen en voedsel landgoederen waar plek is voor zorgcliënten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook aan broodnodige grootschalige productie van groenten, fruit, noten, aardappelen en granen. 

Een reductie van het aantal stappen in de voedselketens tussen producent en consument helpt niet alleen om de macht van voedselgiganten te reduceren, maar ook om transparantie over voedselveiligheid en de ecologische gevolgen van de voedselproductie te verkrijgen. 

De belangen van boeren en consumenten kunnen verder worden verenigd door regionale coöperaties op te richten waarin zowel boeren als burgers belanghebbende leden zijn. Burgers ontvangen hun deel van de oogst, waardoor boeren verzekerd zijn van de afzet van hun producten. Burgers met grond kunnen bovendien zelf producenten worden. 

Zorgdragen voor onze omgeving is belangrijk. We willen de bodem en de biodiversiteit in West-Brabant verbeteren.


Blijf op de hoogte van dit domein

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief voor dit domein om gedetailleerde informatie te krijgen over de laatste ontwikkelingen.


Ontdek een ander domein

Leren en ontwikkelen

Nieuw West-Brabant is benieuwd hoe hetgeen we nu 'onderwijs' noemen, zich gaat ontwikkelen.

Wordt het oorspronkelijke doel om de mens te verheffen weer belangrijk?


Lees meer