Projecten 


IBBO regio Etten-Leur

IBBO regio Etten-Leur

Ik Ben Bewust Onderwijs West-Brabant gaat van start!

Goed nieuws! Het begin is gemaakt: IBBO West-Brabant zal volgend jaar, september 2024, haar deuren openen!
Een staatsvrije spirituele school voor Etten-Leur en omgeving, volgens een erkend en beproefd concept dat al 12 jaar bestaat en inmiddels 9 verschillende locaties telt. 
Wat het IBBO verder uniek maakt is dat al deze B3-scholen volledig draaien op vrijwilligers, inclusief leerkrachten.

IBBO biedt onderwijs aan kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar en ouder*. Het doel is om kinderen bewust te maken van hun eigen leerproces, met aandacht voor de individuele behoeften van elk kind. IBBO stimuleert de passie en talenten van kinderen en erkent ook hun ontwikkelingspunten. Het onderwijs is gebaseerd op een positieve benadering en er wordt gewerkt aan het welbevinden en de betrokkenheid van het kind.

Het IBBO concept kan kort als volgt worden omschreven:

 • De bewustwording van het kind staat centraal.
 • Kinderen uiten hun passie en dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkelingsproces.
 • Begeleiders werken mee aan de creatie van een stabiele basis; ze zijn medeverantwoordelijkheid voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces en dat van de kinderen.
 • Ouders werken mee eveneens mee aan de creatie van een stabiele basis en zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leer- en ontwikkelingsproces en dat van hun kind(eren).

Kijk voor uitgebreide informatie over de IBBO-scholen op: www.ibbo.eu

B3 (staatsvrije) scholen ontvangen geen enkele financiële ondersteuning van de overheid. Dit levert veel meer vrijheid op (gratis geld bestaat immers niet) qua les invulling en methodiek. Echter de keerzijde is dat dit type onderwijs geheel door de ouders zelf bekostigd moet worden. 

De ouderbijdrage per kind bedraagt €195 per maand.


Wat is er nodig om IBBO West-Brabant te realiseren?

 • Een stichting ter oprichting van onze IBBO school
 • Een stichtingbestuur (min. drie mensen)
 • ca. 20 leerlingen voor primair onderwijs* (PO)
 • Ouders die mede-verantwoordelijkheid willen dragen om samen deze school te realiseren
 • Huisvesting in het buitengebied (of grenzend aan bebouwde kom)
 • Voldoende begeleide(ste)rs (met onderwijsbevoegdheid)
 • Lesmaterialen en inrichting voor onze school

Spreekt jou dit aan voor je eigen kind(eren) of zie jij voor jezelf een rol als begeleider weggelegd of kun je een van de bovenstaande zaken (helpen) verwezenlijken voor IBBO West-Brabant, schroom dan niet maar meld je bij Markus via: mrkkmphs@protonmail.com

* Vooralsnog wordt IBBO West-Brabant opgezet als primair onderwijs.
Wanneer deze basis stevig staat, goed draait, en bij voldoende animo zal daar voorgezet onderwijs aan worden toegevoegd.

Deze IBBO-school in oprichting wordt actief ondersteund door de Coöperatie Nieuw West-Brabant, een initiatief van burgers en ondernemers die een lokale en regionale zelfdragende samenleving bouwen.


Over Markus Kamphuis, initiatiefnemer

Als vader van twee prachtige dochters (drie + vijf jaar), zie ik hoe zij in alle vrijheid leren. Hoe beweeglijk, actief en intrinsiek nieuwsgierig ze zijn om de wereld om hen heen te verkennen. Ik wens dat onze kinderen dit pad kunnen voortzetten, ook wanneer ze naar school gaan. Tegelijkertijd is pijnlijk zichtbaar dat het huidige Nederlandse schoolsysteem juist alle kinderen in dezelfde mal perst waarbij er geen ruimte is voor het individuele leerproces van ieder kind. Dat gegeven vraagt om een oplossing die de IBBO-scholen bieden. Onze meiden wonen in Etten-Leur, het ene deel van de week bij mij, en het andere deel bij hun moeder. Vanaf 2003 ben ik werkzaam als freelance fotograaf, de afgelopen jaren hoofdzakelijk voor het onafhankelijke nieuwsplatform De Andere Krant. In die hoedanigheid kwam ik in verband met een interview terecht bij het IBBO en wasmeteen enthousiast. Bij dit eerste bezoek in Geleen dacht ik direct: Wauw dit is precies wat ikzelf als kind te gek zou hebben gevonden.

Hoe gaaf dat dit bestaat! In mijn jeugd ben ik jarenlang met wisselende tegenzin naar school gegaan. Vooral op de basisschool wilde ik altijd putjesschepper worden “want daarvoor hoefde je tenminste niet naar school”.
Toen kort na die kennismaking met het IBBO de B3-school waar onze oudste naartoe ging opgeheven werd, begon het plan om IBBO West-Brabant te starten vorm te krijgen.Heb je interesse om mee te helpen aan dit project?

Meld je dan nu aan als lid van Nieuw West-Brabant en help mee. Wij hebben je hulp hard nodig!