Ronde Tafel Samen Wonen 2de bijeenkomst

September 2023
Het domein Samen Wonen, met als coördinator Caroline Thijs, heeft op dinsdag 5 september 2023 een tweede bijeenkomst georganiseerd, met als doel meer bekendheid te geven over dit domein, deze keer in Roosendaal. Voor het overleg hadden zich een twintigtal belangstellenden opgegeven. 

Het programma bestond onder meer uit een presentatie door Henk van Houten, specialist in duurzaam bouwen en wonen, waarbij uitgelegd werd op welke wijze je energiearm of zelf energiepositief kunt bouwen. Aan het eind van de presentatie konden vragen worden gesteld.  

Caroline Thijs heeft daarna de doelen van NWB toegelicht, intussen een coöperatie, waarin het samen verbinden en het bij elkaar brengen van burgers en ondernemers centraal staat om een lokale en regionale zelfdragende samenleving te bouwen, daarbij gebruik makend van ieders kwaliteiten. Realiseren, ondersteunen en onderzoeken van lokale initiatieven op basis van gelijkwaardigheid, vertrouwen, positiviteit, verbinding en respect zijn de uitgangpunten.

Een aantal aanwezigen was ongerust over eventuele bouwplannen van het domein Samen Wonen in de gemeente Roosendaal. Caroline heeft als missie een betere wereld te bouwen. Ze is bevlogen mensen gaan interviewen. Dit heeft haar geïnspireerd om de gemeente Roosendaal aan te sporen een nieuwe wijk te creëren. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden, die tot niets hebben geleid. Op een gegeven moment heeft ze een plan, Living Field Lab, geschreven. Dit plan is niet officieel ingediend, er zijn geen leges kosten betaald enzovoorts. Het plan dient enkel als praatplaatje en als stimulans om de gemeente Roosendaal in beweging te krijgen.

Als laatste deel van de avond stond een netwerksessie op het programma, waarin er gelegenheid was voor de aanwezigen om elkaar te informeren en te bevragen, waarvan volop gebruik werd gemaakt. Diverse initiatieven zijn uitgewisseld en er zijn vervolgafspraken gemaakt. Gezien de enthousiaste reacties van de deelnemers, kunnen we spreken van een geslaagde avond! 

Geloof jij dat het anders kan en anders moet en heb je interesse in nieuwe woonvormen waarbij huizen niet grondgebonden zijn, gebouwd worden met natuurlijke materialen, (deels) zelfvoorzienend zijn en energie opleveren i.p.v. energie vragen?Wil jij ook dat er iets verandert? Heb je zelf ideeën, plannen of wil je graag meepraten of meedenken met vakgenoten en aderen? 

Kom dan naar de ronde tafel op 30 januari 2024 van 19.00 tot 21.00 uur.
Caroline zal haar plan 'Living Field Lab’ toelichten tijdens de volgende meeting. De bijeenkomst zal plaatsvinden in de regio Roosendaal. Exacte locatie volgt als duidelijk is hoeveel mensen er aan zullen sluiten. 

Meld je hier aan!

Heb je ideeën? Heb je opmerkingen? Aanvullingen? Kritische feed-back? Alle input is welkom!  Mail naar info@nieuwwestbrabant.nl


Zou je je willen aansluiten bij het domein Samenwonen? Klik hier! 
Onderaan de pagina kan je je e-mail adres achterlaten dan nemen we contact met je op.

Heb je interesse in een nieuwe manier van samen wonen in de gemeente Roosendaal? Meld je dan hier aan!